Gå till sidans innehåll

Långtidsregistrering av EKG, Holter-undersökning

Holter-apparaten registrerar patientens varje hjärtslag under observationsperioden. Med undersökningen kartläggs eventuella rytmrubbningar.

Holter-apparaten är en dosa som bärs på midjan och som kopplas till elektroder på bröstet som registrerar hjärtats elektriska aktivitet. Apparaten registrerar patientens varje hjärtslag under observationsperioden, till exempel ett dygn.

Med undersökningen utreds eventuella extraslag från förmak eller kammare eller snabba rusningar i hjärtrytmen. Dessutom undersöks ledningen i förmakskammaren och man utesluter farliga uppehåll i hjärtats aktivitet.

Med hjälp av undersökningen utreds rytmrubbningarnas karaktär och behovet av läkemedelsbehandling med antiarytmika eller dess effekt eller behovet av pacemakerbehandling. Dessutom kan man genom att analysera registreringen dra slutsatser om det autonoma nervsystemets funktion.

Långtidsregistreringen ger möjlighet att närmare studera hjärtats funktion samt pulsfrekvensen i olika situationer.

Den enhet som utför undersökningen skickar närmare anvisningar i samband med tidsbokningen.

Uppdaterad 16.7.2020