Gå till sidans innehåll

Uppföljning av hjärtsvikt

Målet är att utvärdera läkemedelsbehandlingens effekt, behovet av förändringar i läkemedelsbehandlingen och nya behandlingar samt hur väl patienten klarar av egenvården.

Uppföljningen är till en början frekvent och kan glesas ut när läkemedelsbehandlingen och tillståndet stabiliseras. Om symtomen förvärras ska hjärtsviktspatienten kontakta den behandlande enheten.

Beroende på bakomliggande orsaken ordnas uppföljningen antingen inom primärvården eller specialistvården. Även en sjukskötare som är utbildad i behandling av hjärtsvikt kan delvis ansvara för genomförandet av uppföljningen.

Åtminstone en del av uppföljningen och handledningen kan göras per telefon. Möjligheterna till distansuppföljning av hjärtsvikt utvecklas hela tiden. Detta ger nya möjligheter att ordna uppföljningen och handledningen oberoende av tid och bostadsort.

Uppdaterad 27.12.2022