Gå till sidans innehåll

Utnyttja Huset för hjärtsjukdomar i patientarbetet

Vi har samlat tips på hur du på bästa sätt kan utnyttja huset i ditt arbete.

På sidan Kranskärlssjukdom finns information om sjukdomen, dess symtom och om behandlingsalternativen.

Kranskärlssjukdom

På sidorna om egenvård har vi samlat anvisningar och tips för hjärtpatientens egenvård och en god vardag

Egenvård

Hjärtsvikt är ett syndrom som påverkar patientens vardag. På den här webbplatsen har vi samlat information om symtomen vid och behandlingen av hjärtsvikt.

På webbplatsen för pacemakerbehandling har vi samlat information om pacemakerbehandling och om insättning av apparaten.

På webbplatsen Hjärtoperationer finns information om olika hjärtoperationer, vården på sjukhus och återhämtningen efter en hjärtoperation.

På den här webbplatsen har vi samlat information om de vanligaste hjärtundersökningarna och behandlingsmetoderna vid hjärtsjukdomar. Patienten får närmare anvisningar från den vårdinrättning som utför undersökningen.

På den här webbplatsen har vi samlat frågor som många patienter ställer om sin vård.

På den här webbplatsen har vi samlat information om de vanligaste hjärtundersökningarna och behandlingsmetoderna vid hjärtsjukdomar.