Gå till sidans innehåll

Hjärtats uppbyggnad

Hjärtat är en ihålig muskel med fyra rum som pumpar blodet via blodkärlen till kroppen. Pumpfunktionen styrs av ett noggrant reglerat elektriskt system.

Hjärtats uppbyggnad: kammare, förmak och klaffar.

Hjärtat är uppdelat i höger och vänster hjärthalva. Den vänstra sidan pumpar blodet till hela kroppen och den högra sidan pumpar blodet till lungorna. Det sistnämnda kallas för lilla kretsloppet eller lungkretsloppet.

I hjärtat finns fyra hjärtklaffar, två på vardera sidan. Två av dessa klaffar finns mellan vänster respektive höger förmak och kammare (mitralisklaffen och trikuspidalisklaffen) och två klaffar sitter mellan vänster respektive höger kammare och stora artärer (aortaklaffen och pulmonalisklaffen). Klaffarnas uppgift är att på samma sätt som ventiler förhindra återflödet av blod mellan de olika hjärtrummen.

Kranskärlen finns på hjärtmuskelns yta och de utgår från aortaroten. Kranskärlen är:

  • höger kransartär

  • vänster kransartär som delar sig i den främre nedåtgående artären och

  • den circumflexa artären.

Kranskärlen har till uppgift att transportera blod till hjärtmuskeln.

Uppdaterad 23.10.2020