Gå till sidans innehåll

Dilaterad kardiomyopati

Vid dilaterad kardiomyopati har hjärtats vänstra kammare betydligt förstorats och dess pumpförmåga försvagats.

Ofta konstateras även förtunning av kammarväggen. Ett antal olika hjärtsjukdomar kan belasta vänster kammare och därigenom orsaka dilatation av den. Av denna anledning väljs de fortsatta utredningarna individuellt för varje patient.

Kranskärlssjukdom och svåra klaffel som bakomliggande orsaker ska uteslutas. I synnerhet snabba rytmrubbningar kan trötta ut hjärtmuskeln och leda till att den förstoras. Läkemedel som används i behandling av cancer kan ge samma sjukdomsbild som dilaterad kardiomyopati. Alkohol är ett toxiskt ämne och kan vara det enda fyndet bakom sjukdomen. Sjukdomen kan också vara ärftlig och i många fall kan den primära orsaken till sjukdomen inte fastställas.

Behandlingen vid dilaterad kardiomyopati inriktas mot den underliggande sjukdomen. Även medicinering mot hjärtsvikt är en viktig behandlingsform vid denna sjukdom, särskilt hos patienter hos vilka man inte vet vad som orsakar sjukdomen. Läkemedelsbehandlingen är oftast livslång, även om man skulle uppnå en gynnsam effekt på förstoringen av vänster kammare.

Uppdaterad 20.4.2021