Gå till sidans innehåll

Aortastenos, förträngning av aortaklaffen

Förkalkning av aortaklaffen är mycket vanligt hos äldre personer. Förträngningen som förkalkningen orsakar, stenosen, är ofta lindrig och kräver ingen behandling.

Aortaklaffen sitter mellan hjärtats vänstra kammare och aortan. Aortaklaffens öppningsarea, det vill säga öppningen för flödet, är normalt 3,5–4,0 cm2. Förträngning av klaffen minskar öppningsarean. Ju mindre klaffens öppningsarea är, desto kraftigare måste hjärtat pumpa för att blodet ska flöda genom aortaklaffen till blodcirkulationen.

När aortaklaffens öppning för blodflödet har reducerats till mindre än en fjärdedel av sin normala storlek är förträngningen svår och den kan orsaka andnöd eller bröstsmärta vid ansträngning, ibland även medvetslöshet i samband med ansträngning.

När blodet pumpas genom en trång klafföppning överbelastas den vänstra kammaren, vilket leder till förtjockning av kammarväggarna och slutligen till hjärtsvikt.

Röntgenbild, med en frisk aortaklaff på vänster sida och en förträngd aortaklaff på höger sida.

Blodtrycks- och kolesterolsänkande läkemedel samt läkemedel som förstärker hjärtats pumpkraft kan vara till nytta. En förträngd aortaklaff kan inte botas med läkemedelsbehandling, men den sjuka klaffen kan ersättas med en klaffprotes i en öppen hjärtoperation. Om operationsrisken bedöms vara stor kan klaffprotesen inopereras via blodbanan med hjälp av en kateter. Detta ingrepp kallas TAVI.

Uppdaterad 14.7.2020