Gå till sidans innehåll

Ultraljudsundersökning av hjärtat, ekokardiografi

Vid en ultraljudsundersökning av hjärtat undersöks hjärtats struktur och funktion. Detta är en av de vanligaste metoderna för undersökning av hjärtat.

Läkaren gör en ultraljudsundersökning av hjärtat genom att röra en ultraljudssond över bröstkorgen medan patienten ligger på vänster sida. Vårdenheten som genomför undersökningen skickar detaljerade anvisningar i samband med tidsbokningen.

Vid undersökningen används ingen strålning eller värme och den är inte förknippad med annat obehag. Andra sjukdomar eller graviditet utgör inga hinder för undersökningen. En vanlig ultraljudsundersökning av hjärtat förutsätter inga förberedelser av patienten (jfr undersökning via matstrupen nedan).

Ultraljudsundersökning via matstrupen

Hos vissa patienter får man ingen god synlighet i ultraljudsundersökningen. De vanligaste orsakerna till detta är patientens stora storlek, övervikt och lungsjukdomar. I vissa situationer räcker helt enkelt inte synligheten och upplösningen till när ultraljudet görs genom bröstkorgen. I dessa situationer kan ultraljudsundersökningen göras via matstrupen (transesofageal ekokardiografi).

Inför denna undersökning ska patienten avstå från att äta och dricka i minst fyra timmar. Svalget bedövas och en ultraljudssond förs ned i matstrupen. Undersökningen är vanligtvis en aning obehaglig.

De vanligaste orsakerna till att undersökningen görs via matstrupen är att man söker efter inflammationsförändringar i klaffarna och koagel i hjärtats förmak samt vill göra en närmare analys av avvikande strukturer till exempel klaffel.

Läs mer om ultraljudsundersökning i Undersökningshuset.

Uppdaterad 16.7.2020