Gå till sidans innehåll

Pacemakern på fritiden

Mobiltelefonen påverkar inte pacemakerns funktion. Du bör dock inte ha mobiltelefonen i bröstfickan.

I de flesta fallen begränsar pacemakern det vanliga livet i princip inte alls. Varje patient är dock individuell och det finns olika anledningar för pacemakerbehandlingen, och därför ska särskilda situationer bedömas separat och individuellt för varje patient.

Vid behov kan du fråga din läkare eller pacemakerskötare om just din situation.

  • Du kan använda nästan alla hushållsapparater som finns hemma som vanligt.

  • Du kan använda induktionshällen som vanligt, men du bör avstå från att sträcka dig över den.

  • I säkerhetskontroller ska du visa upp ditt pacemakerkort till säkerhetskontrollanten som då vet att kontrollen ska utföras manuellt. Butikernas larmbågar orsakar inga problem om man passerar dem snabbt.

  • Användningen av bensindrivna verktyg bedöms från fall till fall.

  • Om du är helt beroende av pacemakern eller om du har en implanterbar defibrillator (ICD) ska du undvika elsvetsning och användning av motorsåg.

Uppdaterad 20.4.2021