Gå till sidans innehåll

Behandling av högt blodtryck

Den primära behandlingen av högt blodtryck är hälsosamma levnadsvanor.

Högt blodtryck kan förebyggas och behandlas med hälsosamma levnadsvanor. Om blodtrycket är över den optimala nivån på 120/80 mmHg, bör man fästa uppmärksamhet vid levnadsvanorna.

Om hälsosamma levnadsvanor inte sänker blodtrycket tillräckligt, måste de kompletteras med läkemedelsbehandling. Beroende på blodtrycksnivån, målorganskadorna och associerade sjukdomar inleds läkemedelsbehandlingen genast eller efter sex månaders livsstilsbehandling.

I livsstilsbehandling vid högt blodtryck ingår följande:

  • Minska användningen av salt. Rekommendationen är högst 5 g (en tesked) salt per dag. Idag får vi i oss dubbelt så mycket.

  • Öka motionen. Ta till exempel raska 30 minuters promenader fem gånger i veckan.

  • Öka mängden grönsaker och fullkornsprodukter, fäst uppmärksamhet vid användningen av goda fetter. Från dessa får du kalium, magnesium och kalcium som sänker blodtrycket.

  • Minska övervikten. Redan en viktminskning på 5–10 procent gör skillnad.

  • Minska alkoholkonsumtionen. För kvinnor är den tillåtna mängden högst en restaurangportion och för män två restaurangportioner per dag.

  • Undvik stress.

  • Undvik salmiak och lakrits.

  • Sluta röka.

Det finns flera blodtrycksläkemedel och de väljs alltid individuellt. På valet inverkar patientens ålder, andra sjukdomar och levnadsvanor. Som blodtrycksläkemedel används ACE-hämmare, ATR-blockerare, betablockerare, diuretika (vätskedrivande läkemedel) och kalciumantagonister.

Enligt de senaste rekommendationerna ska läkemedelsbehandlingen vid högt blodtryck inledas med ett kombinationspreparat. Detta innebär att en tablett innehåller två läkemedelssubstanser med olika effekt. En liten dos av ett kombinationspreparat är ofta effektivare än en maximal dos av ett läkemedel som bara innehåller ett verksamt ämne. Kombinationspreparaten är väl tolererade.

Blodtrycket följs upp med hemmamätningar. Uppföljningsbesök hos sjukskötaren, hälsovårdaren eller läkaren rekommenderas med 1–2 månaders mellanrum när läkemedelsbehandlingen har påbörjats eller ändrats. När det individuella behandlingsmålet har uppnåtts rekommenderas uppföljningsbesök med 6–12 månaders mellanrum.

Under uppföljningsbesöket kontrolleras hur patienten mår samt pulsen och blodtrycksnivån vid hemmamätningarna. Man kontrollerar också läkemedelsbehandlingens lämplighet och bedömer om levnadsvanorna är i linje med det som man kommit överens om.

Uppdaterad 13.7.2020