Gå till sidans innehåll

Aortaklaffinsufficiens

En läckande aortaklaff sluts inte ordentligt, utan en del av blodet som hjärtats vänstra kammare pumpar återvänder till kammaren under hjärtats vilofas. Hjärtats vänstra kammare överbelastas och vidgas eftersom den tvingas arbeta mer.

Vid svårt klaffläckage kan den vänstra kammaren hela tiden arbeta dubbelt eller tre gånger så mycket som vid normal funktion. En långvarig överbelastning leder slutligen till insufficiens i vänster kammare, vänstersvikt.

Aortainsufficiens behandlas med klaffprotes eller genom att reparera klaffen i en öppen hjärtoperation. Orsaken till klaffläckaget kan också vara en sjuklig aortavidgning, i vilket fall man även man korrigerar aortaroten med en protes.

Uppdaterad 10.1.2020