Gå till sidans innehåll

Klassificering av blodtrycket

Blodtrycket anges med två siffror. Måttenheten är millimeter kvicksilver, mmHg.

Blodtrycket anges med två siffror. Måttenheten är millimeter kvicksilver, mmHg. Det systoliska blodtrycket, "övertrycket", beskriver blodtrycket under hjärtats arbetsfas, när hjärtat drar sig samman. Det diastoliska blodtrycket, "undertrycket", beskriver blodtrycket under hjärtats vilofas, när hjärtat vilar och fylls med blod som återvänder till hjärtat. Blodtrycket är som lägst under vilofasen och som högst under arbetsfasen.

Blodtrycket klassificeras enligt den vidstående tabellen. Högt blodtryck kallas även hypertension eller hypertoni.

Indelning

Övertryck (mmHg)

Undertryck (mmHg)

Optimalt

<120

och

<80

Normalt

120–129

och/eller

80–84

Nöjaktigt

130–139

och/eller

85–89

Hypertoni grad 1

140–159

och/eller

90–99

Hypertoni grad 2

160–179

och/eller

100–109

Hypertoni grad 3

>180

och/eller

>110

Uppdaterad 13.7.2020