Gå till sidans innehåll

Kliniskt belastningsprov

Med belastnings-EKG eller belastningsprov utreds eventuella rytmrubbningar och/eller syrebrist i hjärtat på grund av kranskärlssjukdom.

Vid belastnings-EKG får patienten cykla på en anordning som i princip är som en motionscykel och vars motstånd kan justeras stegvis. Läkaren och skötaren är närvarande under hela undersökningen.

Den enhet som utför undersökningen ger närmare anvisningar om ankomsten till och förberedelserna inför undersökningen.

Uppdaterad 16.7.2020