Gå till sidans innehåll

Hur görs ballongvidgning av kranskärlen?

Som ingrepp påminner ballongvidgningen om kranskärlsröntgen med kontrastmedel. Ingreppet görs under lokalbedövning antingen via strålbensartären eller lårbensartären.

Läkaren för in en tunn kateter i kranskärlet. Förloppet följs med hjälp av röntgengenomlysning. Först för läkaren in en tunn tråd till det förträngda kärlet och längs den kan man transportera de redskap som behövs för ingreppet inuti kärlet.

Den konformade ballongen på kateterns spets blåses upp vid förträngningen. I samband med åtgärden placeras ofta en stent, ett slags stödnät, på stället som vidgas. Syftet med stenten är att förhindra att det vidgade kärlet förträngs på nytt.

Under några månader efter ingreppet växer kärlets inre hinna så att det skyddar stenten. Under denna läkningsprocess används effektiva blodkoagulationshämmande läkemedel.

Ingreppets längd varierar från en halv timme till två timmar beroende på antalet förträngningar och deras egenskaper. Efter ballongvidgningen observeras patienten i sängläge i 2–6 timmar. I de enklaste fallen kan patienten skrivas ut redan samma dag. Efter ballongvidgningen i samband med en hjärtinfarkt är vårdtiden längre, vanligtvis några dagar.

Efter ingreppet ska ansträngning av insticksstället undvikas under ungefär en vecka. Stenten syns inte vid säkerhetskontrollen på flygplatsen och du behöver inte ange att den finns.

Uppdaterad 3.11.2020