Gå till sidans innehåll

Förträngning eller läckage i trikuspidalisklaffen

Förträngning av trikuspidalis- eller tresegelklaffen kan vara en följd av en reumatisk sjukdom, medan läckage kan orsakas av någon sjukdom som försvårar pumpningen i vänster hjärthalva.

Trikuspidalis- eller tresegelklaffen sitter på höger sida av hjärtat, mellan höger förmak och höger kammare. Förträngning av trikuspidalisklaffen är ganska sällsynt. Orsaken till läckage i trikuspidalisklaffen är ofta en sjukdom som försvårar pumpningen i vänster hjärthalva, till exempel kranskärlssjukdom eller mitralisinsufficiens. Orsaken kan också vara lungsjukdom eller högt blodtryck i lungartärerna. Små läckage i trikuspidalisklaffen är ett relativt vanligt fynd vid ultraljudsundersökning av hjärtat. Även ett svårt läckage i trikuspidalisklaffen kan vara symtomfritt under en lång tid eller så kan symtomen vara svullnader i benen och/eller buken.

Behandlingen inriktas ofta på symtomen. Eventuella svullnader och symtom på högersidig hjärtsvikt kan behandlas med vätskedrivande läkemedel. Ett betydande läckage kan korrigeras genom en plastikoperation av klaffen. Förträngningen i trikuspidalisklaffen kan vidgas med ballongkateter eller genom en operation där man byter ut den förträngda klaffen mot en protes.

Uppdaterad 14.7.2020