Gå till sidans innehåll

Operation vid aortadissektion typ A, bristning i aorta

Typ A-dissektion kräver ofta en akut operation där den skadade delen av blodkärlet ersätts med en protes.

Typ A-dissektion innebär en bristning i uppåtgående aorta, aortabågen eller nedåtgående aorta.

Typ A-dissektion opereras akut eftersom bristningen i kärlet kan orsaka

  • blödning i hjärtsäcken,

  • akut, svår blödning i aortaklaffen

  • syrebrist i hjärtmuskeln.

Vid operation av typ A-dissektion byter man vanligtvis ut den uppåtgående aortan mot en protes och vid behov repareras även aortaroten samt aortaklaffen med lämplig teknik. Ibland repareras även aortabågen.

Dissektionen fortsätter ofta från den uppåtgående aortan till den nedåtgående aortan och till och med ända till artärerna på ljumskarnas nivå. Efter operationen ska aortan och kärlprotesen observeras regelbundet.

Uppdaterad 30.4.2019