Gå till sidans innehåll

Pacemakerkontroller

Det första kontrollbesöket görs vanligen tre månader efter pacemakeroperationen. Därefter görs kontrollbesök vanligtvis med 1–5 års mellanrum eller efter behov.

Patienter med distansuppföljning går numera inte längre på rutinkontroller.

På pacemakerpolikliniken kontrolleras och justeras pacemakern med hjälp av testutrustning. När pacemakern testas kan man bli tvungen att sänka eller höja pulsen tillfälligt, vilket kan orsaka obehag, men annars är testningen av pacemakern smärtfri.

Med testutrustningen görs individuella justeringar av pacemakern samt kontrolleras bland annat följande genom avläsning av pacemakern:

  • pacemakerns minne

  • strömkällans status och status för motståndet i elektroderna

  • tröskelvärdet, den lägsta energin som ger upphov till stimulering

  • pacemakerns detektering av hjärtats egen elektriska aktivitet

Distansuppföljning av pacemakern

Vid distansuppföljning fås informationen som avläses från pacemakern också hemifrån med utrustning för distansuppföljning, varvid sjukhuskontroller vanligtvis inte behövs. Utrustningen för distansuppföljning meddelar funktionsstörningar som beror på patienten eller pacemakern och tiden för byte av strömkälla automatiskt till sjukhuset, så att patienten vid behov kan kallas till polikliniken för kontroll eller direkt till byte av pacemakerdosa.

Distansuppföljningen som startade 2008 sker med en dataöverföringsteknik med vilken pacemakerns uppgifter skickas till pacemakerpolikliniken via en monitor i patientens hem. Distansuppföljningen påverkar inte pacemakerns funktion, utan enbart övervakar den.

Uppdaterad 20.4.2021