Gå till sidans innehåll

Aortadissektion, en bristning i kärlväggens innersta lager

Det första symtomet vid aortadissektion, en bristning i kärlväggens innersta lager, kan vara akut, kraftig smärta i bröstkorgen.

Aortadissektion delas in i två typer: I typ A omfattar dissektionsområdet utöver den uppåtgående aortan även aortabågen och bröstaortan, medan i typ B är dissektionen endast begränsad till den nedåtgående aortan.

När kärlväggsbristningen sker drabbas man av akut, kraftig, smärta som borrar sig genom bröstet till området mellan skuldrorna. Utöver detta kan även neurologiska symtom och/eller magsymtom förekomma. Om dissektionen fortsätter till de nedre extremiteterna kan symtomet vara smärta i de nedre extremiteterna på grund av syrebrist. Symtomen kan också variera så att de försvinner under en stund och börjar sedan på nytt. Om dessa symtom uppkommer bör man utan dröjsmål uppsöka jourpolikliniken.

Uppdaterad 15.7.2020