Gå till sidans innehåll

Vård på sjukhuset efter hjärtoperationen

Sjukhusperioden är vanligtvis 7–10 dygn. Vid behov ordnas för patienten en rehabiliteringsplats på sjukhuset i den egna hemkommunen 4–5 dagar efter operationen.

Till operationsförberedelserna hör borttagning av hår från operationsområdet och duschning. Innan patienten flyttas till operationssalen får han eller hon premedicinering. En hjärtoperation tar i genomsnitt 5–6 timmar beroende på ingreppet.

Vårdåtgärderna kan variera beroende på var ingreppet utförs. Efter operationen övervakas patientens tillstånd och uppvaknande mycket noggrant på intensivvårdsavdelningen i minst ett dygn. I början av återhämtningen kan det ske förändringar i tillståndet, till exempel i blodtrycket och hjärtfrekvensen. Rehabiliteringen inleds morgonen efter operationen när patienten har vaknat ordentligt efter narkosen.

Från intensivvårdsavdelningen flyttas patienten till vårdavdelningen när tillståndet har stabiliserats efter operationen. I början är man trött och därför hjälper skötarna och fysioterapeuterna vid behov till med de dagliga behoven och med att påbörja rehabiliteringen. Krafterna ökar småningom och efter några dagar orkar patienten redan gå. Patienten uppmuntras att varje dag röra på sig lite mer, beroende på tillståndet.

Inför utskrivningen pratar hjärtkirurgen, kardiologen, sjukskötaren och fysioterapeuten om läkemedelsbehandlingen, återhämtningen, utskrivningen och frågor kring den fortsatta vården med patienten. Patienten har också möjlighet att prata om frågor kring utkomsten, den sociala tryggheten, familjen och orken med en socialarbetare.

Uppdaterad 17.7.2020