Gå till sidans innehåll

Eventuella problematiska situationer efter hjärtoperationen

Oftast handlar problemen om rytmrubbningar, sårläkningen och smärtbehandlingen.

Rytmrubbningar är vanliga efter operationen. Om rytmrubbningarna varar i flera timmar och du mår dåligt ska du uppsöka den jourhavande läkaren för en undersökning. Läkemedelsbehandling är den primära behandlingen vid rytmrubbningar. Allt efter som återhämtningen framskrider minskar benägenheten för rytmrubbningar.

Vid rodnad, värmekänsla eller svullnad i operationssåret eller om operationssåret utsöndrar vävnadsvätska eller var ska du visa upp såret för en läkare till exempel vid hälsovårdscentralen.

Det är bra att ta smärtstillande läkemedel efter utskrivning enligt anvisningarna på receptet. Du kan ha ont ännu flera månader efter operationen, men det dagliga behovet av smärtstillande läkemedel minskar med tiden.

En lätt förhöjd kroppstemperatur är normal efter operationen. Feber som varar över tre dagar, andnöd och kraftig svullnad i benen eller en känsla av kraftlöshet är sådana förändringar i tillståndet som bör utredas. Du kan kontakta din egen hälsostation och boka tid hos en läkare.

Uppdaterad 17.7.2020