Gå till sidans innehåll

Information om kateterablation av förmaksflimmer

Förmaksflimmer behandlas med antiarytmika och i de svåraste fallen med invasiva ingrepp.

Oberoende av behandlingsform är det av största vikt att de underliggande sjukdomarna behandlas väl (bl.a. god behandling av blodtryck och diabetes samt viktminskning).

Kateterablation är en behandling där man skapar ärrvävnad på den struktur som orsakar rytmrubbningen. Vid kateterablation av förmaksflimmer riktas behandlingen i första hand till de impulsalstrande områdena i vänster förmak som initierar förmaksflimret.

Målet är att isolera de impulsalstrande områdena i lungvenerna som orsakar rytmrubbningen från resten av förmaket. Behandlingen kallas också lungvensisolering.

Lungvensisoleringen görs endera med radiofrekvensenergi eller genom frysning med en så kallad kryoballong. Vid särskilt persisterande förmaksflimmer kan det även vara nödvändigt att behandla andra områden och vid behov behandlas även förmaksfladder i höger förmak.

Förberedelse inför kateterablation av förmaksflimmer

Behandlingen av grundsjukdomarna fortsätts enligt den egna läkarens anvisningar. För att säkerställa ett bra resultat från ablationsbehandlingen bör kraftigt överviktiga patienter gå ned i vikt före ablationen och sträva efter att hålla sin normalvikt efter ablationen.

Om patienten använder antiarytmika avbryts det inte utan läkemedlen tas även på ingreppsdagens morgon liksom även andra läkemedel som tas regelbundet.

Eftersom förmaksflimmer i sig och ablationen som riktas till vänster förmak ökar risken för tromboser (bildningen av blodproppar) ska patienten ta trombosprofylax, det vill säga genomgå en antikoagulationsbehandling under minst tre veckor (Marevan®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®). Detta gäller även lågriskpatienter för vilka antikoagulationsbehandling inte annars är nödvändig.

Dagen före ingreppet eller på ingreppsdagens morgon tas blodprov och man gör en ultraljudsundersökning via matstrupen. Om det konstateras ett intrakardiellt koagel vid ultraljudsundersökningen flyttas ingreppet till ett senare tillfälle.

Uppdaterad 27.12.2022