Gå till sidans innehåll

Hjärtsjukdom och tobak

Att sluta röka är ofta svårt och som stöd för detta finns olika hjälpmedel.

Det är mycket viktigt att personer med en hjärtsjukdom slutar röka. Rökning förkortar livet med i genomsnitt tio år.

Positiva effekter i kroppen vid rökstopp

 • Att sluta röka har många positiva effekter i kroppen, bland annat följande:

 • risken för hjärtinfarkt minskar

 • förkalkningen i blodkärlen bromsas upp

 • lukt- och smaksinnet återställs

 • hostan och slembildningen avtar

 • lungfunktionen förbättras

 • den upplevda stressen lättar

 • sömnkvaliteten förbättras och man sover längre.

Att vänja sig av med tobak

Icke-farmakologiska hjälpmedel som stöd för rökstoppet är till exempel att undvika sådana situationer där man tidigare har rökt och motion.

Med hjälp av nikotinersättningsbehandlingar får man kontroll över abstinenssymtomen och då blir det lättare att bli fri från tobaken. Det finns olika alternativ för nikotinersättningsbehandlingen:

 • nikotinplåster

 • tuggummi

 • sugtabletter

 • resoribletter

 • munspray.

När man använder nikotinersättningsprodukter är nikotinhalten i blodet lägre jämfört med rökning.

Elcigaretter kan åtminstone tillsvidare inte betraktas som ersättande produkter eftersom det inte finns tillräckligt med forskningsbevis om dem. Man bör också komma ihåg att ersättande av en tobaksprodukt med en annan inte hjälper personen att sluta röka. Exempelvis finns det inga vetenskapliga bevis för att snus hjälper vid avvänjning.

Receptbelagda läkemedel som dämpar tobaksberoendet ordineras av läkare. Icke-farmakologiska hjälpmedel som stöd för rökstoppet är till exempel motion och att undvika sådana situationer där man tidigare har rökt. Stödet från närstående är av största vikt när en person vill sluta röka. Kamratstöd kan också vara bra för den som vill sluta röka.

Du hittar mer information om hur rökning påverkar hälsan och om att sluta röka i Lunghuset.

Uppdaterad 20.4.2021