Gå till sidans innehåll

Förberedelse inför en hjärtoperation

I väntan på hjärtoperationen är det bra att upprätthålla sin nuvarande funktionsförmåga, skaffa sig information om operationen och återhämtningen och se till att munnen och tänderna är i gott skick.

Du kan förbereda dig på ingreppet på många sätt i väntan på operationen. Regelbunden motion som anpassas till ditt tillstånd upprätthåller funktionsförmågan och muskelstyrkan. All motion som känns meningsfull och inte orsakar symtom är lämplig. En stor del av patienterna kan arbeta normalt fram till operationen.

Nästan alla känner oro och nervositet inför operationen. Syftet med hjärtoperationen är att lindra de symtom som sjukdomen orsakar och förbättra funktionsförmågan. Därför kan operationen vara en lättnad för många. Oron och nervositeten kan lindras på många sätt.

I Psykportens egenvårdsprogram hittar du verktyg för stresslindring och psykiskt välbefinnande. Egenvårdsprogrammet för medveten närvaro (mielenterveystalo.fi)

En bra mun- och tandhälsa är viktigt för hjärtpatienten. Om det har gått mer än ett år sedan din föregående tandläkarundersökning är det bra att boka tid hos tandläkaren medan du väntar på operationen. Före hjärtoperationen måste alla aktiva infektionshärdar i munnen behandlas. För att fastställa dessa behövs ofta en röntgenbild av tänderna och tandrötterna.

Besök före operationen

På vissa interventionsenheter ordnas före operationen ett mottagningsbesök där hjärtkirurgen och anestesiologen träffar patienten och berättar om den kommande operationen. Patienten går också tillsammans med en sjukskötare och en fysioterapeut igenom vårdperioden, återhämtningen, rehabiliteringen och andra faktorer som påverkar hälsan. En anhörig eller en stödperson kan vanligtvis vara med under besöket.

En del av patienterna stannar på vårdavdelningen redan dagen före operationen. Sjukskötaren ger patienten anvisningar för operationsdagens morgon.

Det är bra att reservera tillräckligt mycket tid för besöket före operationen och till exempel skriva ner sådant som du oroar dig för.

Uppdaterad 17.7.2020