Gå till sidans innehåll

Operation av aortaaneurysm

Vid en aortaoperation ersätts den sjuka aortadelen med en kärlprotes. Aortan kan behandlas vid flera operationer där man använder olika typer av kärlproteser.

På bilden till vänster ovan finns en utbuktning i aortaroten. På bilden till höger har det sjuka blodkärlet ersatts med en kärlprotes.

Operation övervägs i allmänhet när utbuktningen, det vill säga aneurysmet, är större än 55 mm och/eller när den vuxit med över 5 mm på sex månader. Om patienten har genomgått en bypassoperation eller klaffoperation tidigare kan kirurgisk behandling av aneurysmet övervägas redan när dess diameter är över 45 millimeter.

Vid operation av aneurysm i bröstaortan strävar man efter att minska akut bristning av aneurysmet. Riskerna i anslutning till operationen i förhållande till dess nytta bör övervägas särskilt i fråga om äldre och multisjuka patienter.

Vid rekonstruktiv kirurgi av bröstaortan ersätts den sjuka aortadelen med en kärlprotes. Vid behov repareras också aortaklaffen eller också ersätter men den med en klaffprotes. Operationssnittet görs mitt på bröstkorgen. Vid ingreppet används hjärt-lungmaskin.

På valet av operationsteknik inverkar bland annat av storleken och längden på aortaaneurysmet samt aortaklaffens funktion och patientens ålder. En utbuktning i aortaroten orsakar ofta läckage i aortaklaffen.

Om klaffseglen inte är förkalkade och i gott skick kan man ofta genomföra en rekonstruktion av roten där klaffen bevaras. Vid behov ersätter man det sjuka kärlet och aortaklaffen med en kombination av kärlprotes och klaffprotes. Protesen kan vara antingen mekanisk eller tillverkad av biologiskt material.

Vid korrigering av aortabågen används flera olika tekniker och metoden väljs alltid enligt situationen. Vanligtvis ersätts aortabågen med en protes och kärlen från aortan sammankopplas med protesen eller uppåtgående aorta.

För korrigering av aortabågen kan man i vissa fall även använda en endovaskulär protes, det vill säga en stentgraft. Om riskerna i samband med en öppen operation av patienten är stora, kan ett ingrepp med stentgraft planeras.

Vid aneurysm i nedåtgående aorta är operationssåret vanligen på vänster sida av kroppen och den sjuka delen av aorta ersätts med en protes. Det finns flera olika operationsmetoder och precis som vid alla aortarekonstruktioner planeras operationen alltid individuellt för varje patient.

Idag kan största delen av förändringarna i slutet av aortabågen och nedåtgående aorta behandlas med en endovaskulär protes, en eller flera stentgrafter. Endovaskulär stentgraftbehandling har ökat med utvecklingen av kärlprotestekniker och -teknologi.

Vid ingreppet förs en självexpanderade metallnätprotes in vanligtvis via lårbensartären under genomlysning och frigörs på plats. Den största fördelen med stentgraftbehandlingen är små operationssår. Behandlingen kan även göras med hybridteknik, där en del av aortan behandlas i en traditionell öppen operation och en del med stentgraft.

Uppdaterad 11.9.2020