Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling av kranskärlssjukdom

Patienter med kranskärlssjukdom påbörjar en varaktig läkemedelsbehandling som bestäms baserat på sjukdomsbilden och eventuella andra sjukdomar samt riskfaktorer.

När en patient diagnostiseras med kranskärlssjukdom, påbörjas en varaktig läkemedelsbehandling. Läkemedelsbehandlingen beror på sjukdomsbilden och patientens eventuella andra sjukdomar och på riskfaktorerna. Både läkemedel som förbättrar prognosen och läkemedel som lindrar symtomen används.

Syftet med läkemedelsbehandlingen är att lindra symtomen på kranskärlssjukdom, förbättra patientens livskvalitet och att förebygga hjärtinfarkter och sjukdomsförloppet. Läkemedlen ska tas regelbundet i enlighet med läkarens anvisningar. För att göra det lättare att följa den regelbundna läkemedelsbehandlingen kan man använda en dosett, en dispenser för dosering av läkemedel.

De blodtryckssänkande läkemedlen kan sänka blodtrycket kraftigt särskilt i början av behandlingen, vilket kan orsaka yrsel. Dessa symtom lindras vanligtvis när kroppen vänjer sig vid att blodtrycket är lägre än tidigare. Om du märker att du får biverkningar av dina läkemedel ska du diskutera detta med din läkare. Du ska inte ändra eller avsluta din läkemedelsbehandling utan att samråda med läkaren om detta.

Regelbundet intag av de läkemedel som läkaren ordinerat förbättrar prognosen för patienten, bromsar sjukdomsförloppet och minskar eventuella symtom. Du ska inte ändra eller avsluta din läkemedelsbehandling utan att samråda med läkaren om detta. Mer information om läkemedel finns på sidan Vanliga frågor om kranskärlssjukdom och läkemedelsbehandling.

Uppdaterad 3.7.2020