Gå till sidans innehåll

Takotsubo-kardiomyopati

Takotsubo-kardiomyopati är en ovanlig orsak till hjärtattack. Namnet takotsubo kommer från ett japanskt redskap som används för att fånga bläckfisk, eftersom hjärtats vänsterkammare i början av attacken får en form som påminner om redskapet.

Symtomet vid takotsubo-kardiomyopati är i allmänhet plötslig bröstsmärta som påminner om hjärtinfarkt och därför kräver omedelbar akutvård. För en del av patienterna uppkommer attacken efter en känslomässig chock och då talar man också om brustet hjärta-syndrom.  

Till symtomen liknar tillståndet hjärtinfarkt och kräver omedelbar sjukhusvård. I allmänhet kan man inte med säkerhet skilja takotsubo från en hjärtinfarkt med hjälp av EKG, laboratorieprov eller ultraljud av hjärtat, och därför gör man ofta en kranskärlsröntgen med kontrastmedel för att kunna utesluta en blodpropp i någon av hjärtats kransartärer. I det första skedet kan en störning i hjärtats pumpförmåga leda till svår hjärtsvikt, men hjärtats funktion återställs i allmänhet snabbt under sjukhusvistelsen, och kontinuerlig läkemedelsbehandling behövs sällan.  

Sjukdomen är vanligast bland kvinnor över 60 år och har inte samband med kranskärlssjukdom. Sjukdomens mekanismer är inte helt klarlagda men plötsligt rusande stresshormoner verkar vara en betydande utlösande faktor. Den största delen av patienterna återhämtar sig helt och hållet redan inom en månad, men en del av patienterna kan få allvarliga komplikationer i det första skedet av attacken. Vissa patienter kan också få återfall senare.