Gå till sidans innehåll

Efter en aortaoperation

Återhämtningen efter en aortaoperation tar vanligtvis två till tre månader. Beroende på ingreppet kan konvalescenstiden också vara kortare.

Omedelbart efter operationen fortsätter behandlingen oftast på intensivvårdsavdelningen i minst ett dygn och därefter på den kirurgiska vårdavdelningen. Rehabiliteringen inleds vanligtvis dagen efter operationen. Först görs andningsövningar enligt fysioterapeutens anvisningar. Patienten ska röra på sig mer allt efter som konditionen förbättras, lite i taget.

Sjukhusperioden är i allmänhet en vecka, beroende på ingreppet och vårdenheten. Målet är att patienten klarar av små dagliga sysslor självständigt hemma. Återhämtningen är individuell, men oftast tar den ungefär tre månader. Tunga ansträngningar ska undvikas i 6–8 veckor.

Efter operationen följs aortans storlek och protesen regelbundet med datortomografiundersökningar på polikliniken på sjukhuset på patientens bostadsort. I vissa fall kan uppföljningen ske på den opererande enheten. I samband med slutkontrollen är det bra att fråga när man kan återuppta sin vanliga motion.

Daglig motion påskyndar återhämtningen.

Daglig motion påskyndar återhämtningen efter alla slags ingrepp. Det enklaste sättet att börja höja konditionen är med korta promenader. Före utskrivningen från vårdavdelningen ger fysioterapeuten anvisningar om hur du ska börja motionera.

Vid utskrivning får du detaljerade anvisningar om sårvården. Huden runt såret läker på 2–3 veckor. Undvik att röra vid såret med händerna.

Effektiv smärtbehandling är en viktig del av återhämtningen. Smärta kan kännas på olika ställen i kroppen. Du måste kunna andas effektivt trots såret. När du skrivs ut får du med dig recept på smärtstillande läkemedel och anvisningar om hur du ska ta läkemedlet. Du ska ta smärtstillande läkemedel hemma så länge tills du kan utföra vanliga vardagssysslor och andas utan smärta. Läs mer om smärtbehandling:

Efter operationen främjar hälsosamma levnadsvanor, rökstopp och motion återhämtningen och de bidrar bland annat till att kontrollera blodtrycket. Regelbundet intag av de läkemedel som ordinerats enligt anvisningarna är en del av patientens egenvård och en väsentlig del av vården vid aortasjukdomar. Sjukskrivningen efter en aortaoperation är vanligtvis 2–3 månader beroende på ingreppet och vilken slags och hur tungt arbete man har. Sjukintyget skrivs när man skrivs ut från avdelningen.

Uppdaterad 11.9.2020