Gå till sidans innehåll

Operation vid aortadissektion typ B

Typ B-dissektion behöver inte alltid opereras.

Typ B-dissektion är begränsad till aortans nedåtgående del och behandlas i första hand med konservativa metoder. Hit hör

  • effektiv behandling av blodtrycket,

  • god smärtbehandling och

  • noggrann uppföljning av utvecklingen av eventuella komplikationer.

Kirurgisk behandling, oftast endovaskulär stentgraftbehandling, kommer i fråga om komplikationer uppkommer. Dessa är till exempel

  • aortaruptur,

  • syrebrist i terminalorganet,

  • ett stort aortaaneurysm,

  • okontrollerat högt blodtryck.

  • svåra smärtor.

I regel ligger ansvaret för den tidiga uppföljningen och behandlingen vid akut typ B-dissektion hos kardiologer i samarbete med kirurger.

Uppdaterad 11.9.2020