Gå till sidans innehåll

Hjärtsjukdom och stämningsläge

En hjärtsjukdom kommer oftast oväntat. Ett gott stämningsläge och god psykisk hälsa grundar sig på en känsla av förutseende och kontroll.

Tråkiga nyheter och händelser, som en sjukdom, sänker humöret och tär på krafterna. Att reagera psykiskt är fullkomligt normalt och även vanligt när man ställs inför något oväntat och svårt. En hjärtsjukdom påverkar många delområden i livet, till exempel ens intressen och arbete, nära relationer, jagbilden. Den drabbade kan känna att det finns för få positiva och välbekanta saker i livet och för mycket negativt och nytt.

Det finns emellertid mycket som man kan göra själv för att må bättre, lätta på humöret och orka bättre. Många sådana saker som har varit viktiga och gett krafter och glädje tidigare i livet finns kvar trots sjukdomen och kan fortfarande bidra till att man orkar och ge stöd i återhämtningen. Familjen, vännerna, naturen, musik, hantverk och annat som ger glädje är de viktigaste kraftkällorna för de flesta som blir sjuka. Att avsätta tid för att lyssna på hur man mår i kropp och sinne, slappna av, göra trevliga saker och bearbeta svåra saker ensam eller tillsammans med andra är ett stöd för psyket även i en svår livssituation.

De flesta hälsovårdscentraler, företagshälsovården och sjukhusen kan ordna möjlighet till samtal med en psykiatrisk sjukskötare eller psykolog. Även tillgången till saklig information till exempel på internet eller från patientföreningar bidrar till ett bättre stämningsläge och hjälper dig att hitta rätt stöd.

Uppdaterad 20.4.2021