Gå till sidans innehåll

Mitralisinsufficiens

En läckande mitralisklaff sluts dåligt, varvid blodet flödar tillbaka från kammaren till vänster förmak. Symtomen är bland annat andnöd och nedsatt prestationsförmåga.

Mitralisklaffen sitter mellan vänster förmak och vänster kammare. Blodet flödar genom klaffen från förmaket mot kammaren. Mitralisinsufficiens beror på att klaffseglen eller klaffens upphängning eller klaffringen har skadats så att klaffen inte sluter tätt när den vänstra kammaren sammandras. När klaffen stängs dåligt strömmar blodet tillbaka från kammaren till vänster förmak.

Också omfattande eller lokalt nedsatt sammandragningsförmåga i vänster kammare kan leda till ofullständig slutning av klaffen. Denna defekt i vänster kammare kan orsaka klaffläckage även om klaffstrukturen är helt normal. Mitralisinsufficiens undersöks med en ultraljudsundersökning både ovanpå bröstkorgen och via matstrupen. Tillvägagångssättet är lite liknande som vid gastroskopi.

Mitralisinsufficiens belastar hjärtats vänstra kammare som måste utföra extra pumpningsarbete. Långvarig överbelastning kan leda till insufficiens i vänster kammare, vänstersvikt, vars symtom är andnöd vid ansträngning och nedsatt prestationsförmåga.

Klaffläckage kan också uppkomma plötsligt till exempel till följd av endokardit, en inflammation på hjärtats innersta hinna, eller en hjärtinfarkt. Till symtomen hör snabbt tilltagande och svår andnöd som orsakas av blodöverfyllnad i lungorna och vätskeansamling i lungblåsorna (s.k. lungödem).

Svår mitralisinsufficiens behandlas genom klaffoperation där man korrigerar de skadade klaffstrukturerna eller byter ut den läckande klaffen mot en protes. Om patientens operationsrisk bedöms vara mycket stor kan man i vissa fall utföra ett kateterburet ingrepp som minskar klaffläckaget.

Uppdaterad 14.7.2020