Gå till sidans innehåll

Hypertrofisk kardiomyopati

Hypertrofisk kardiomyopati innebär att hjärtmuskeln blir tjockare, vilket försämrar hjärtats pumpfunktion.

En lindrig förtjockning av vänster kammare kan vara kopplad till hypertoni eller förträngning av aortaklaffen. Då talar man sällan om hypertrofisk kardiomyopati och vid dessa tillstånd riktas behandlingen mot den bakomliggande sjukdomen.

Orsaken bakom egentlig hypertrofisk kardiomyopati är ofta en genmutation; till förtjockning av hjärtmuskeln har flera olika genmutationer kopplats. Sjukdomen kan börja redan i ung ålder. Om man vet att patienten har arvsanlag för hypertrofisk kardiomyopati kan även patientens nära släktingar testas för samma genmutation och vid behov kan man inleda fortsatta undersökningar. Om det inte går att hitta någon orsak som belastar hjärtmuskeln finns det ingen egentlig läkemedelsbehandling för att förhindra förtjockning av hjärtmuskeln.

Symtomen kan lindras eller symtomen lindras genom läkemedelsbehandling och vid behov pacemakerbehandling, om risken för svåra rytmrubbningar har ökat. Om förtjockningen av hjärtmuskeln begränsar blodflödet i utflödeskanalen i vänster kammare kan särskilda åtgärder övervägas för att dämpa förtjockningen.

Uppdaterad 20.4.2021