Gå till sidans innehåll

Kateterburen klaffimplantation, TAVI

Vid kateterburen klaffimplantation, det vill säga ett TAVI-ingrepp, förs aortaklaffprotesen längs blodkärlen till den förträngda aortaklaffen med hjälp av en kateter.

TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) eller TAVR (Transcatheter Aortic Valve Replacement) -ingreppet kan göras via lårbensartären eller ett litet snitt på den vänstra sidan av kroppen.

Syftet med aortaklaffingreppet är att förbättra patientens funktionsförmåga och livskvalitet. Återhämtningen efter ingreppet är individuell, men tar i allmänhet kortare tid än efter en vanlig öppen hjärtoperation.

TAVI-ingreppet är ett behandlingsalternativ om till exempel

 • riskerna vid en vanlig hjärtoperation är för stora (t.ex. en person över 75 år och/eller en allvarlig primärsjukdom),

 • patienten har tidigare genomgått en bypassoperation,

 • patienten har tidigare fått en biologisk aortaklaff eller om

 • läkaren bedömer att TAVI-ingreppet är lämpligt för patienten.

Efter TAVI-ingreppet kan det förekomma långsam hjärtfrekvens. Ungefär 5–10 procent av patienterna behöver en pacemaker efter TAVI-ingreppet.

Undersökningar före TAVI-ingreppet:

 • datortomografi av bröstkorgen

 • koronarangiografi, det vill säga kranskärlsröntgen med kontrastmedel

 • ultraljudsundersökning av hjärtat.

Utifrån dessa undersökningar bedöms vilken typ av aortaklaffingrepp som är det bästa alternativet för patienten. Ibland kan kärlet vara för smalt eller kurvigt, klafföppningen för stor eller aortaroten vidgad, varvid aortaklaffingreppet inte kan utföras.

Aortaklaffprotesen är tillverkad av hjärtsäcksvävnad från gris eller kalvar och fastsydd på ett metallnät. Metallnätets eller stentens uppgift är att förankra klaffprotesen på plats, varvid den förträngda aortaklaffen hamnar mellan metallnätet och aortaroten.

Största delen av de kateterburna ingreppen via lårbensartären under lokalbedövning utan narkos. Ingreppet tar vanligtvis 1–2 timmar. Efter ingreppet kan det förekomma lindrig smärta och även uppstå blåmärken vid insticksstället i ljumskvecket. Dessa försvinner vanligen inom cirka en vecka efter ingreppet. Efter TAVI-ingreppet kan patienten röra sig normalt med beaktande av sitt tillstånd. Sjukhusvistelsen varierar från ett dygn till några dagar beroende på sjukhuset som utför ingreppet.

Aortaklaffingreppet kan också göras via ett litet snitt på vänster sida av kroppen. Dessa ingrepp görs under narkos. Ingreppet kan även göras via den uppåtgående aortan och i detta fall görs en liten öppning i bröstbenet. Då är vårdtiden på sjukhuset i allmänhet något längre, ungefär fyra dygn eller mer. Efterkontrollen är 2–3 månader efter ingreppet.

Patienten klarar av små sysslor hemma, såsom att tvätta sig, laga mat och till exempel hänga tvätt, direkt efter att ha blivit utskriven efter ingreppet. Tyngre hushållsarbeten som medför kraftig ansträngning ska undvikas i ungefär en vecka. Tyngre hushållsarbeten är till exempel:

 • snöskottning

 • gräsklippning

 • krattning

 • vedhuggning

 • skogsarbeten eller liknande.

Före ingreppet ska eventuell extra hjälp med hushållsarbetena efter utskrivningen från sjukhuset kartläggas.

Uppdaterad 13.4.2021