Gå till sidans innehåll

Vård på sjukhus vid försämring av hjärtsvikten

Till sjukdomsförloppet vid hjärtsvikt hör ofta vid sidan av de jämna perioderna även svackor, och då kan det behövas vård på sjukhus för att en tillståndet ska förbättras.

På sjukhuset behandlas orsaken till hjärtsvikten och symtomen bland annat med olika typer av andningsstödjande behandlingar och läkemedelsbehandlingar. Beroende på hjärtsviktens svårighetsgrad sker behandlingen på en vårdavdelning, på hjärtövervakningen eller på intensivvårdsavdelningen.

Med andningsstödjande behandlingar avses olika apparater som lindrar andnöden och säkerställer en tillräcklig syretillförsel i kroppen..

Syre kan doseras med hjälp av syrgasgrimma och syremask samt med effektivare andningsstödjande apparater, såsom högflödesnäskanyl (HFNC), CPAP och NIV. Vid nasal högflödesbehandling (HFNC) andas patienten ett högt befuktat flöde av syrgas via en näsgrimmakanyl.

Tryckunderstödet som det höga flödet producerar stöder och underlättar andningen. Vid CPAP- och NIV-behandling får patienten en tättsittande mask som det kontinuerligt blåser luft i. Den täta masken kan till en början kännas obekväm, men patienten vänjer sig snabbt vid behandlingen och tryckunderstödet gör att andnöden lindras. Behandlingen fortsätter tills andnöden tydligt har gått över.

I tidigt skede genomförs läkemedelsbehandlingen och vätskebehandlingen i regel intravenöst. Läkemedelsbehandlingen syftar till att förbättra hjärtats pumpförmåga, avlägsna överflödig vätska från kroppen samt lindra smärta och ångest.

Läkemedlet Levosimendan kan ges på sjukhus som intravenös dropp till personer med svår hjärtsvikt. Läkemedelsdropp kan användas vid försämring av hjärtsvikt eller ibland som periodisk behandling för att förhindra skov.

I behandlingen av hjärtsvikt ingår också uppföljning och behandling av hjärtrytmen, blodtrycket och syresättningen. Dessutom observeras urineringen, svullnader och vikten.

I början är det också viktigt att undvika ansträngning genom att patienten ordineras sängläge och att lindra andnöden med hjälp av god lägesbehandling.

Uppdaterad 27.12.2022