Gå till sidans innehåll

Näring vid hjärtsvikt

Kosten ska vara vanlig, hjärtvänlig kost. Du bör begränsa saltanvändningen, eftersom salt samlar vätska i kroppen och förvärrar svullnad.

I kosthållningen är det viktigt att följa en hjärtvänlig kost och att fästa uppmärksamhet vid en låg salthalt och ett tillräckligt proteinintag.

En stor del av bordssaltet är natrium som binder vätska i kroppen. Ett rikligt saltintag ökar mängden vatten i kroppen och kan förvärra symtomen på hjärtsvikt. Andnöden och svullnaden ökar. Ett rikligt saltintag höjer också blodtrycket och försämrar hjärtläkemedlens effekt.

För personer med hjärtsvikt gäller samma rekommenderade doser som för majoriteten av befolkningen, det vill säga högst en tesked (5 gram) salt per dygn, vilket man får från den normala kosten.

Vid svår hjärtsvikt är natriumhalten i blodet ofta låg. Detta betyder inte att man har saltbrist, utan oftast har man för mycket vätska i kroppen och det låga värdet beror på att blodet "späds ut". Behandlingen är vätskerestriktion, inte ökad användning av salt.

Hjärtsvikt kan vara förknippad med oavsiktlig viktminskning, eftersom den nedsatta blodcirkulationen i tarmsystemet och svullnaden kan påverka kroppens upptag av näringsämnen. Det är viktigt att identifiera och behandla undernäring.

Med undernäring avses ett tillstånd där kroppen inte får tillräckligt mycket energi, proteiner eller andra viktiga näringsämnen. Detta leder till skadliga förändringar i kroppen och funktionsförmågan.

En människa kan lida av undernäring även om vikten är normal eller man har övervikt. Undernäring kan leda till försämring av funktionsförmågan och självständigheten, att vårdperioderna på sjukhus blir längre och att återhämtningen från sjukdomar blir långsammare.

Kostbehandlingen vid undernäring består av individuell kostbehandling som sammanställs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. I behandlingen kan kosttillskott och kompletterande näringspreparat ingå.

Övervikt belastar hjärtat och är ibland till och med den enda orsaken till hjärtsvikt.

Om du har betydande övervikt, ska du rådfråga din egen skötare om vilket program och vilket viktmål som är lämpligt för dig. Att kämpa ensam med övervikt lönar sig inte, men beslutet om att gå ned i vikt måste du fatta själv.

Uppdaterad 27.12.2022