Gå till sidans innehåll

Non-compaction kardiomyopati

Non-compaction kardiomyopati är mycket sällsynt och den antas orsakas av en utvecklingsstörning under fosterstadiet.

Typiskt för sjukdomen är valkbildning i vänster kammare. Dessa ökar risken för hjärtsvikt och rytmrubbningar.

Uppdaterad 20.4.2021