Gå till sidans innehåll

Viktkontroll som en del av egenvården av hjärtsvikt

Viktkontrollen ingår i egenvården hos patienter med hjärtsvikt.

Syftet med viktkontrollen är att man ska upptäcka i tid om det ansamlas för mycket vätska i kroppen. Gör det till en rutin att skriva upp dina mätvärden och iakttagelser om hur du mår.

Vid svår hjärtsvikt är det viktigt att följa vikten dagligen. När ditt tillstånd har stabiliserats eller när du inte längre har symtom räcker det med att du väger dig två gånger i veckan.

Det är viktigt att du väger dig på morgonen

  • innan du klär på dig,

  • före frukosten och

  • efter att ha kissat och att du

  • använder samma våg och

  • skriver upp resultatet

Om din vikt ökar med över 2 kg under 3–7 dagar är det skäl att agera!

Har din läkare gett dig anvisningar av om doseringen av vätskedrivande läkemedel?

  • Om ja, vad bra! Följ anvisningarna som du har fått.

  • Om inte, ska du kontakta din egen skötare om din vikt ökar.

Anteckna din vikt, ditt blodtryck och din puls dagligen i ditt uppföljningshäfte. Du kan använda dagboken som hjälp för uppföljningen. Du kan också anteckna andra iakttagelser, såsom svullnad eller annat i vardagen, som påverkar ditt tillstånd.

Om du vill använda en blankett för uppföljningen av din vikt och ditt tillstånd, ladda ned PDF-blanketten här.

Fråga: Jag har gått upp 10 kg på ett halvår. Hur vet jag om jag har lagt på mig extra kilon eller om viktökningen beror på vätskeansamling?

Svar: På lång sikt kan vikten öka på grund av antingen vätskeansamling eller fetma. Vid vätskeansamling har man oftast också andra symtom, till exempel ökad andnöd och svullnader i kroppen. Att man lägger på sig extra kilon beror ofta på att den fysiska aktiviteten har minskat, varvid också behovet av energi från kosten minskar.

Fråga: Jag har gått ned i vikt och är nu tillbaka i min normalvikt när dosen för vätskedrivande läkemedel höjdes. Ska jag återgå till den tidigare doseringen?

Svar: Ja. Oftast höjs dosen för vätskedrivande läkemedel tillfälligt och när vikten återgår till det normala kan du återgå till din vanliga dosering. Om du emellertid ständigt tenderar att samla på dig vätska ska du ta upp detta med din läkare för att justera medicineringen.

Uppdaterad 27.12.2022