Gå till sidans innehåll

Blodtrycks- och pulsmätning som en del av egenvården av hjärtsvikt

Uppföljningen av blodtrycket och pulsen är en del av egenvården för patienter med hjärtsvikt.

Syftet med att följa blodtrycket och hjärtfrekvensen är att styra läkemedelsbehandlingen. Gör det till en rutin att skriva upp dina mätvärden och iakttagelser om hur du mår.

Högt blodtryck

  • ofta orsaken bakom hjärtsvikt

  • särskilt skadligt för personer med hjärtsvikt

  • ökar risken för hjärninfarkt

  • ökar risken för kranskärlssjukdom

Av dessa anledningar är det viktigt med aktiv egenvård och läkemedelsbehandling av högt blodtryck.

Hjärtsvikt kan sänka blodtrycket, och å andra sidan sänker också de läkemedel som tas för hjärtsvikt blodtrycket ytterligare. Ett lågt blodtryck utan tillhörande symtom är dock ingen anledning till oro.

Hjärtfrekvens

En för snabb, för långsam eller oregelbunden hjärtfrekvens kan förvärra hjärtsvikten. För personer med normal hjärtrytm, det vill säga sinusrytm, är målpulsen i vila cirka 60–70 slag/minut.

Förmaksflimmer, som är en rytmrubbning, är vanligt hos personer med hjärtsvikt och kan förvärra symtomen på hjärtsvikt.

Det är viktigt att du lär dig att ta din puls och kan upptäcka en rytmrubbning när den uppkommer.

Anteckna din vikt, ditt blodtryck och din puls dagligen i ditt uppföljningshäfte. Du kan använda dagboken som hjälp för uppföljningen. Du kan också anteckna andra iakttagelser, såsom svullnad eller annat i vardagen, som påverkar ditt tillstånd.

Det finns också olika kostnadsfria applikationer som kan laddas ned på smarttelefonen och där man kan spara hälsoinformation, såsom blodtrycks- och pulsmätningar.

Om du vill använda en blankett för uppföljningen av din vikt och ditt tillstånd, ladda ned PDF-blanketten här.

Sitt eller ligg stilla utan att röra på dig. Testa var du känner din puls bäst. Ofta är det lättast att känna pulsen genom att hålla två fingrar mot handleden precis under tummen. Andra ställen där du kan känna pulsen är till exempel i armvecket eller på halsen.

Fråga: Jag har hjärtsvikt och den senaste tiden har mitt blodtryck legat på 98/58. Borde jag vara orolig?

Svar: Om ditt låga blodtryck inte orsakar illamående behöver du inte vara orolig.

Fråga: Min puls verkar vara snabb (ca 100 slag/min) och ibland känner jag obehaglig hjärtklappning. Läkaren har inte varit orolig för min puls tidigare. Bör jag göra något åt detta?

Svar: En högre puls kan bero på flera olika saker och till exempel vara ett tecken på försämring av hjärtsvikten. Det är viktigt att utreda orsaken till den snabba hjärtfrekvensen.

En hög hjärtfrekvens kan också vara ett tecken på förmaksflimmer. Förmaksflimmer är en vanlig rytmrubbning hos personer med hjärtsvikt och förekommer hos minst en fjärdedel av patienterna. Förmaksflimmer känns ofta som en oregelbunden puls på handleden eller halsen. En hög hjärtfrekvens kan förvärra symtomen på hjärtsvikt. Förmaksflimmer är också förknippat med risk för blodkoagulation, eftersom förmaken inte ”pumpar” effektivt under flimret. Uppsök läkare för att ta EKG (hjärtfilm) för att undersöka rytmrubbningen närmare.

Uppdaterad 27.12.2022