Gå till sidans innehåll

Palliativ vård vid försämring av hjärtsvikten

Om hjärtsvikten är långt framskriden och det inte längre är möjligt eller meningsfullt att effektivisera behandlingen går man över till palliativ vård.

Vården ska diskuteras öppet tillsammans med patienten, läkaren och de anhöriga i ett tillräckligt tidigt skede.

Hos hjärtsviktspatienter innebär övergången till palliativ vård att patienten ges god symtomlindrande behandling och att man undviker onödiga ingrepp och undersökningar. Om patienten har en pacemaker, ändras pacemakerns inställningar oftast så att den grundläggande pacemakerfunktionen förblir oförändrad, men stimuleringen vid hjärtrusning stängs av.

Du hittar mer information om palliativ vård vid hjärtsvikt i Palliativa huset.

Uppdaterad 27.12.2022