Gå till sidans innehåll

Information om egenvård av hjärtsvikt

Egenvården har stor betydelse för sjukdomsförloppet och livskvaliteten. Det väsentliga är att i tid identifiera symtomen vid försämring av hjärtsvikten.

En god behandling av den underliggande sjukdomen som orsakar hjärtsvikt samt förebyggande och behandling av tillstånd som orsakar försämring av hjärtsvikten utgör grunden för behandlingen. Rökfrihet, begränsning av alkoholkonsumtionen samt viktkontroll är viktiga delar av egenvården. Det har visats att motion minskar symtomen och förbättrar tillståndet hos personer med hjärtsvikt.

Mer information om hjärtvänlig kost, bastubad, rökfrihet, sexualitet, stämningsläge och social trygghet finns i avsnittet Egenvård.

Motion är både nyttigt och tryggt för personer med hjärtsvikt.

Uppdaterad 27.12.2022