Mål med behandling och uppföljning av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Inflammatoriska tarmsjukdomar behandlas i första hand med läkemedel.

Inflammatoriska tarmsjukdomar kräver alltid uppföljning resten av livet. Målen med behandlingen av inflammatoriska tarmsjukdomar är

  • symtomfrihet
  • att förbättra livskvaliteten
  • att förhindra nya skov
  • att undvika långvariga komplikationer
  • att minska behovet av operations- och sjukhusvård
  • att tarmens slemhinnor läker.

Det främsta målet med behandlingen är att patienten känner sig symtomfri. Det räcker dock inte att vara symtomfri , utan med behandlingen strävar man även efter att tarmens slemhinnor ska läka. Läkningen av tarmens slemhinnor har visats minska behovet av operations- och sjukhusvård och långvariga komplikationer samt förbättra livskvaliteten.

IBD; diarré; långvarig diarré

Kyllä

Uppdaterad  11.11.2022