Luusarkoomat

Luusarkoomat ovat hiukan tavallisempia miehillä. Niiden ilmaantuvuus on hitaasti pienentynyt.

Näitäkin sarkoomia on useampia alatyyppejä. Luu- eli osteosarkoomia on vuosittain 10-15 ja niitä todetaan tavallisimmin lapsilla ja nuorilla aikuisilla, harvoin iäkkäämmillä. Kondrosarkoomia on suurin piirtein saman verran, mutta keski-ikäisillä. Ewingin sarkoomia on 5-8 vuosittain, lähinnä lapsilla ja murrosikäisillä. Malignia fibroottista histiosytoomaa löydetään vuosittain 4-6, useimmiten keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla. Muita on lähinnä yksittäitapauksia.

pic Luusarkooman riskitekijät

Tunnetuin riskitekijä osteosarkoomalle on ionisoiva säteily.

pic Luusarkooman oireet ja taudin toteaminen

Oirekuvan perusteella ensimmäinen tutkimus on yleensä röntgenkuva oireilevalta alueelta.

pic Luusarkooman hoito

Osteosarkoomaan on käytössä kaksi eri hoitoprotokollaa, johon potilaat valikoituvat iän perusteella.

pic Luusarkooman seuranta ja ennuste

Osteosarkooman seuranta tapahtuu joko kirurgian yksikössä tai syöpätautien klinikassa.