Apuvälinepalvelun prosessi -ohjeita

Apuvälinepalveluprosessi on osa asiakkaan muuta kuntoutus- ja hoitoprosessia tai palvelukokonaisuutta. Apuvälinepalveluprosessi on aina yksilöllinen, joka lähtee asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Prosessin tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen tarkoituksenmukaisilla apuvälineillä.


pic Yleisiä ohjeita apuvälinepalvelun prosessista

Apuvälinepalveluprosessi on usein monitahoinen ja prosessiin osallistuu usein asiakkaan ja hänen läheistensä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä eri yhteistyötahoja.

pic Apuvälinepalvelun tarpeen havaitseminen ja palveluun hakeutuminen

Apuvälinetarpeen perustana on havaittu toiminnallinen ongelma. Perusterveydenhuollon vastuulla on ohjata apuvälineen tarvitsija oikeiden palvelujen piiriin.

pic Apuvälineen ja apuvälinepalvelun tarpeen arviointi

Apuvälinetarpeen arvioinnin lähtökohtana ovat asiakkaan tavoitteet toiminnalleen, hänen toimintakykynsä ja toimintaympäristönsä.

pic Apuvälineen sovitus, kokeilu ja valinta

Apuvälineen valinta tehdään yhteisymmärryksessä käyttäjän kanssa. Tavoitteena on löytää käyttäjän tarpeisiin, toimintakykyyn ja toimintaympäristöön soveltuva apuväline.

pic Apuvälineen muutostyöt

Apuvälineen muutostyötarve tulee yleensä esiin kokeilun ja sovituksen yhteydessä. Apuvälinealan asiantuntija suunnittelee tarvittavat muutostyöt yhdessä käyttäjän kanssa.

pic Apuvälineen käytön ohjaus

Apuvälineen käyttöä harjoitellaan tarvittaessa useiden ohjauskertojen aikana apuvälineen käyttäjän toimintaympäristössä vaihtelevissa olosuhteissa.

pic Apuvälineen luovutus käyttöön

Apuvälineen käyttäjän tulee saada terveydenhuollon toimintayksiköstä kirjallinen lainaustosite apuvälineen luovutuksen yhteydessä.

pic Apuvälineen huolto ja korjaus

Apuvälineen käyttäjä vastaa apuvälineen käyttökuntoisuuteen liittyvistä toimista, kuten apuvälineen puhdistuksesta ja yksinkertaisista käyttöön liittyvistä toimenpiteistä, saamiensa ohjeiden mukaisesti.

pic Apuvälineen käytön seuranta

Apuvälineen käytön seuranta mahdollistaa sen toimintakuntoisuuden, turvallisuuden ja sopivuuden jatkuvan arvioinnin.

pic Apuvälineen palautus

Apuväline palautetaan sen luovuttaneelle taholle apuvälineen käytyä tarpeettomaksi. Apuväline puhdistetaan ja huolletaan ennen seuraavaa lainausta.

pic Apuvälinepalveluiden laadun seuranta

Apuvälinepalvelun laadun seurantaan sisältyvät asiakaskyselyjen lisäksi palvelun kattavuuden, toimivuuden ja kustannusten arviointi.