Muusta sairaudesta aiheutuva diabetes

Monet haiman sairaudet voivat vaurioittaa insuliinia tuottavia soluja ja aiheuttaa diabeteksen. Diabetes voi liittyä myös muihin sairauksiin, jossa insuliinin teho tai eritys heikkenee.

Jokin muu sairaus tai muun sairauden hoito voi joko lisätä insuliinin tarvetta tai vaurioittaa insuliinin eritystä haimasta niin, että oma insuliinin eritys ei enää riitä pitämään verensokeria normaalina. Muusta sairaudesta aiheutuvaa diabetesta nimitetään sekundaariseksi diabetekseksi.

Päivitetty  12.4.2022

Kyllä