Miten tyypin 2 diabetesta hoidetaan?

Tyypin 2 diabetes on monimuotoinen sairaus ja ihmisestä toiseen erilainen. Sairauden yksilöllinen luonne vaatii myös yksilöllisen hoidon.

​​Tyypin 2 diabeteksen hoidon perustan muodostavat terveyttä edistävät elintavat, painonhallinta ja yksilöllisen tarpeen mukaiset lääkehoidot. Elintapahoito tarkoittaa painoa, verensokeria ja valtimosairauksien riskitekijöitä alentavien liikunta- ja ruokailutottumusten omaksumista osana omaa arkielämää.

Voiko tyypin 2 diabetesta parantua? Uudet tutkimukset ovat osoittaneet, että 10–15 prosentin laihtumisella yli puolet ylipainoisista tyypin 2 diabetekseen sairastuneista on saanut verensokerinsa normaaliksi ja voinut lopettaa lääkehoidon. Lue lihavuuden hoidosta Terveyskylän Painonhallintatalosta.

Tyypin 2 diabeteksen hoito käsittää seuraavia asioita:

Haitarin otsikkotaso2
Painonhallinta

Heti tyypin 2 diabeteksen toteamisen jälkeen kannattaa miettiä omaa painohistoriaansa ja sitä mikä olisi itselle hyvä painotavoite. Tavoitteen pitää olla realistinen ja saavutettavissa oleva. Useimmille sopiva tavoite on 5–10 % laihduttaminen.

Terveyttä edistävä syöminen

Diabeteksessa suositellaan laadullista samanlaista ruokavaliota kun muullekin väestölle yksilöllisesti soveltaen. Keskeistä on ateriarytmi, ruuan laatu ja määrä. Sopiva syöminen korjaa verensokeria, edistää painonhallintaa ja sydänterveyttä.

Liikunta on lääkettä

Sen lisäksi, että säännöllinen liikunta on kaikille hyödyllistä hyvinvoinnin, yleiskunnon ja sydänterveyden vuoksi, tyypin 2 diabeteksessa se alentaa tehokkaasti verensokeria. Tyypin 2 diabeteksessa päivittäinen liikunta voi laskea verensokeria tehokkaammin kuin yksittäinen lääke.

Lääkehoidot

Tyypin 2 diabeteksen verensokerin lääkehoito aloitetaan toteamisvaiheen verensokeritason mukaan. Jos verensokeri on vain hieman koholla ja sokerihemoglobiini HbA1c alle 53 mmol/mol, voidaan tavoitella verensokerin korjaantumista tehokkaalla elintapahoidolla ja ylipainon laihduttamisella. Jos verensokeri on enemmän koholla tai todetaan diabeteksen lisäsairauksia, aloitetaan lääkehoito heti toteamisvaiheessa. Useimmat tarvitsevat myös lääkehoitoa kohonneeseen verenpaineeseen ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin.

Omahoidon ohjaus ja tuki

Elintapaohjaus ja omahoidon ohjaus aloitetaan diabeteksen toteamisen jälkeen mahdollisimman pian. Henkilön elämäntilanne, työ ja harrastukset, elintavat, syömis- ja liikuntatottumukset kartoitetaan. Yhdessä pohditaan muutostarpeita ja tavoitteet hoitamiselle sekä tehdään hoitosuunnitelma.

Seuranta

Diabetesta sairastavan seuranta jaetaan omaseurantaan, seurantatutkimuksiin ja seurantatapaamisiin.

Omaseuranta käsittää esimerkiksi hoitomuodon mukaiset verensokerin omamittaukset, verenpaineen kotimittauksen, suun ja jalkojen terveyden omaseurannan. Seurantatutkimuksissa ja -tapaamisissa kartoitetaan sokeritasapainon lisäksi sydämen ja verisuonten, silmien, munuaisten, jalkojen ja suun terveyttä sekä omahoidon toteutumista ja diabeteksen kanssa pärjäämistä.

hoito; tyypin 2 diabetes

Kyllä

Päivitetty  27.5.2021