Siirry sivun sisältöön

Kuinka luotettava on glukoosisensori?

Sensorin lukema poikkeaa jonkin verran sormenpäästä mitattavasta verensokerista. Verensokerin ollessa tasainen mittaus on kuitenkin riittävän tarkka verensokeritason tarkistamiseksi.

Sensorilukeman keskimääräinen ero verensokerin mittaukseen on noin 10 %. Poikkeama on sitä suurempi, mitä nopeammin sokeripitoisuus muuttuu. Lisäksi sensorin antama lukema on ajallisesti 10–15 minuuttia jäljessä sormenpäistä mitattua verensokeria. Lukulaitteesta nähdään verensokerin muutoksen suunta ylös tai alaspäin ja muutoksen nopeus nuolilla, mikä helpottaa tuloksen arviointia.

Jos sensorijärjestelmä vaatii kalibrointimittauksia, on ensiarvoisen tärkeää, että kalibrointimittaus tehdään huolellisesti, jotta sen tulos on luotettava. Kalibrointimittaus tehdään tasaisen verensokerin vallitessa aamulla ja ennen ateriaa.

Glukoositason muuttuessa nopeasti, tulos voi olla tarpeen tarkistaa sormenpäämittauksella ennen hoitopäätöksiä. Erityisesti matala tulos kannattaa aina tarkistaa sormenpäämittauksella.

Sensorin toimintaan voivat vaikuttaa lämpötilavaihtelut, elimistön nestetasapaino tai sensorikohdan kudoksen nestekierto.

Päivitetty 30.9.2023