Siirry sivun sisältöön

Matala verensokeri diabeteksessa

Matalalla verensokerilla (hypoglykemia) tarkoitetaan veren glukoosipitoisuutta eli verensokeria alle 4 millimoolia litrassa.

Itse hoidettavia matalan verensokerin arvoja esiintyy tyypin 1 diabetesta sairastavalla lähes päivittäin, insuliinihoitoisessa tyypin 2 diabeteksessa yleensä harvemmin. Tavanomaiset diabetestabletit eivät normaalikäytössä aiheuta liian matalaa verensokeria.

Diabetesta sairastavalla matala verensokeri liittyy yleensä liian suureen insuliinin vaikutukseen suhteessa syömiseen tai liikuntaan. Matalaa verensokeria nimitetään hypoglykemiaksi ja arkikielessä ”hypoiksi”. Glykemia tarkoittaa ”glukoosia veressä” ja etuliite hypo tarkoittaa vähäistä tai alhaista.

Hypoglykemia jaetaan:

Lievä hypoglykemia

Lievästä hypoglykemiasta puhutaan tilanteissa, joissa verensokeri on välillä 3,0–3,9 mmol/l. Vaikka matalan verensokerin oireet voivat olla yksilöllisesti hyvinkin voimakkaat tai lievemmät jo tällä tasolla, hypoglykemia ei vaikuta vielä toimintakykyyn ja henkilö voi hoitaa tilanteen itse syömällä nopeita hiilihydraatteja tai tilanteen mukaan pikainsuliinin vähentämällä pikainsuliinin annosta ennen ateriaa.

Merkittävä hypoglykemia

Merkittävästä hypoglykemiasta puhutaan kun omamittauksessa tai glukoosisensorin lukemassa (vähintään 15 minuutin ajan) tai laboratoriossa mitattuna verensokeri on < 3,0 mmol/l. Hypoglykemian oireet ovat selvästi havaittavissa, mutta niihin ei liity vakavaa toimintakyvyn heikentymistä ja henkilö kykenee vielä itse korjaamaan verensokerinsa takaisin kohdalleen.

Vakava hypoglykemia

Vakavalle hypoglykemialle ei ole olemassa tarkkaa verensokerin rajaa. Hypoglykemia katsotaan vakavaksi jos henkilön toimintakyky ja ajatustoiminnat ovat heikentyneet ja tilanteen korjaaminen vaatii toisen henkilön apua.

Tavoitteena mahdollisimman vähän hypoglykemioita

Riippumatta siitä onko verensokeri päälle vai alle kolmen hypoglykemia on aina ikävä kokemus diabetesta sairastavalle ja tiheästi esiintyvät matalat verensokerit kuormittavat sekä elimistöä että diabeteksen kanssa jaksamista. Erityisesti merkittävät ja vakavat hypoglykemiat saattavat myös lisätä matalaan verensokeriin liittyviä pelkoja, jotka voivat vaikeuttaa hoidossa jaksamista ja hoidon toteuttamista entisestään. Liian matalista verensokereista vapaa arki onkin yksi diabeteksen hoidon keskeisistä tavoitteista.

Päivitetty 30.9.2023