Koska diabetesta sairastavalle voidaan antaa ajokielto

Lääkäri määrää diabetesta sairastavalle ajokiellon, jos ajoterveysedellytykset eivät täyty.

Ajoterveysedellytysten täyttymistä seurataan normaalien diabeteskäyntien yhteydessä.

Insuliinia käyttävän henkilö osoittaa ymmärtävänsä matalan ja korkean verensokerin vaikutuksen liikenneturvallisuuteen skannaamalla tai mittaamalla verensokerinsa ennen ajoneuvon kuljettamista ja pitkän ajomatkan aikana.

Vaikka lievä tai merkittävä matala verensokeri ei heikennä tajuntaa, se vaikuttaa liikenteessä ajattelukykyyn ja reagointikykyyn. Toistuvat hypoglykemiat myös heikentävät matalan verensokerin tuntemuksia. Toistuvat merkittävätkään hypoglykemiat eivät yleensä ole aihe ajokieltoon, jos liikenteessä toimimiseen suhtaudutaan muuten vastuullisesti mittaamalla verensokeri ennen ajoa ja varautumalla matalaan verensokeriin. Insuliinihoitoa kannattaa joka tapauksessa pyrkiä korjaamaan. Jatkuva glukoosisensorointi on suositeltava, jos matalan verensokerin tuntemukset ovat heikentyneet.

Korkea verensokeri yleensä väsyttää ja voi myös heikentää tarkkaavaisuutta liikenteessä. Ajoterveysedellytyksissä ei ole erikseen määritetty korkean verensokerin vaikutusta. Hoitava lääkäri arvioi tilanteen yksilöllisesti.

Jos ryhmän 1 ajokorttiluvan omaavalla kuljettajalla on vuoden sisällä kaksi vakavaa valveilla tullutta hypoglykemiaa, lääkäri antaa hänelle lyhytaikaisen, yleensä kolmen kuukauden ajokiellon. Tämä kirjataan potilaskertomukseen. Nukkuessa tulleen vakavan hypoglykemian vaikutuksen lääkäri arvioi yksilöllisesti.

Jos tilanne ei korjaannut kolmessa kuukaudessa tai muuten ajoterveyden edellytysten puuttuminen arvioidaan kestävän yli 6 kuukautta, niin se ilmoitetaan myös poliisille.

Kuorma- ja linja-auton kuljettajilla ja muilla ammattikuljettajilla näiden ajoneuvojen 12 kuukauden ajokieltoon johtaa yleensä jo yksi vakava hypoglykemia. Hoitavalla lääkärillä on kuitenkin mahdollisuus käyttää harkintaa. Ajo-oikeus voidaan palauttaa jo aikaisemmin, mikäli on varmistuttu, että tarvittavat hoitomuutokset on tehty. Pidemmässä ajokiellossa ammattikuljettajan työkyky arvioidaan työterveyshuollossa.

Jos poliisi on peruuttanut ajoluvan, ajoluvan palauttamista voi hakea erikoislääkärin lausunnolla, kun ajokorttiluokan terveysedellytykset taas täyttyvät. Edellytyksenä on, että ajoterveys on myös muilta osin kunnossa, eikä kuljettajalla esimerkiksi ole muita ajoterveyttä heikentäviä sairauksia.

Päivitetty  21.4.2022

Kyllä