Siirry sivun sisältöön

Insuliiniherkistäjät

Insuliiniherkistäjä (glitatsoni) parantaa kudosten insuliiniherkkyyttä eli lisää kehon oman ja pistetyn insuliinin tehoa. Ne vähentävät lisäksi maksan rasvaisuutta.

Insuliiniherkistäjää eli glitatsonia käytetään aikuisten tyypin 2 diabetesta sairastavien hoitoon toisen tai kolmannen vaiheen lääkevalmisteena yhdessä metformiinin tai muiden verensokeria alentavien lääkkeiden tai perusinsuliinin kanssa. Niitä voidaan myös käyttää yksinään, jos metformiini tai muut diabeteslääkkeet eivät sovi.

Vaikean insuliiniresistenssin ja rasvamaksan omaavat henkilöt ovat keskeinen insuliiniherkistäjien käyttäjäryhmä.

Insuliiniherkistäjien käyttö tyypin 2 diabeteksen hoidossa on vähentynyt aikaisemmista vuosista, kun uusia lääkevalmisteita on tullut käyttöön. Suomessa on myynnissä (7/2023) yksi insuliiniherkistäjä: pioglitatsoni. Sitä on saatavilla myös yhdistelmätabletteina muiden diabeteslääkkeiden kanssa, jolloin yhdessä tabletissa on kahta eri lääkevalmistetta.

Insuliiniherkkyyden lisääjät eli glitatsonit sitoutuvat solun tumareseptoriin ja vaikuttavat useilla tavoilla solun aineenvaihduntaan. Ne lisäävät elimistön herkkyyttä omalle ja pistetylle insuliinille muokkaamalla rasvasoluja niin, että ihonalainen rasvakudos pystyy varastoimaan paremmin rasvaa. Samalla ne vähentävät vatsaontelon ja maksan rasvaa.

Lääkevalmiste otetaan kerran päivässä mihin aikaan tahansa. Hoito aloitetaan pienemmällä aloitusannoksella ja annosta lisätään tarvittaessa kahden-kolmen kuukauden kuluttua. Muista diabeteksen lääkevalmisteista poiketen insuliiniherkistäjien täyden vaikutuksen saavuttaminen kestää useita viikkoja.

Insuliiniherkistäjä itsessään ei aiheuta liian matalaa verensokeria. Ruokamääriä ei pidä lisätä lääkkeen aloituksen jälkeen vaan vähentää, jos on ylipainoa. Valmisteen annostusta ei tarvitse muuttaa vaihtelevan ruokailun tai liikunnan kanssa. Jos insuliiniherkistäjä lisätään ennestään käytössä olevaan perusinsuliinihoitoon, vähenee insuliinin tarve muutaman viikon kuluessa. Insuliinin annosta vähennetään verensokerin omamittausten ja lääkärin antamien ohjeiden mukaan.

Insuliiniherkistäjät ei sovi henkilölle, jolla on sydämen vajaatoimintaa, osteoporoosi tai vaikea maksasairaus. Iäkkäillä ja munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla valmisteen käyttö vaatii erityistä varovaisuutta.

Insuliiniherkistäjiä ei käytetä raskauden tai imetyksen aikana.

Kaikkiin lääkevalmisteisiin liittyy yksilöllinen haittavaikutusten riski.

Insuliiniherkistäjien haittavaikutuksena voi esiintyä nesteen kertymisestä aiheutuvaa turvotusta ja tähän liittyen painonnousua sekä sydämen vajaatoimintaa. Nesteen kertyminen voi myös laskea hemoglobiinia eli aiheuttaa anemiaa. Hoidon aikana on tärkeä seurata painoa.

Insuliiniherkistäjä lisää naisilla osteroporoosin riskiä.

Päivitetty 30.9.2023