Siirry sivun sisältöön

Glukoosisensoroinnin tarkastelua

Glukoosisensorista saatavia mittaustuloksia ja niistä tehtäviä tilastoja ja graafeja kannattaa itse tarkastella ajoittain ja jakaa hoitopaikkaan erilaisia ohjelmia tai sovelluksia hyödyntäen.

Sensoroinnin raportteja voi tarkastella ja analysoida älypuhelimen tai tietokoneen näytöltä. Jatkuvassa glukoosiseurannassa (CGM) seurataan käyttöjakson ajalta seuraavia muuttujia:

  • Verensokerimittausten tai skannausten lukumäärä / vuorokausi

  • Sensorin käyttöaste, tavoite yli 70 % ajasta

  • Glukoosin keskiarvo

  • Matalin ja korkein tulos

  • Kuinka monta prosenttia mittauksista on yleisellä tavoitetasolla 3,9–10,0 mmol/l, kutsutaan myös nimellä TIR (Time in Range) eli aika tavoitteessa

  • Kuinka monta prosenttia mittauksista on alle 3,9 mmol/l tai alle 3,0 mmol/l

  • Kuinka monta prosenttia mittauksista on yli 10,0 mmol/l tai yli 13,9 mmol/l

Glukoosi-indeksi (GMI) on sokerihemoglobiini HbA1c:hen verrannollinen luku. HbA1c mittaa punasolujen sokeroitumista edeltävän parin kuukauden ajalta. GMI luku puolestaan laskee erillisen kaavan avulla glukoosiarvoista sitä vastaavan luvun. Se kuitenkaan yleensä ole täysin sama, koska ajanjakso on eri ja HbA1c arvoon vaikuttaa myös punasolujen toiminta.

Vuorokausikatsauksessa tarkastellaan, miten mittaustulokset vuorokauden eri aikoina vaihtelevat. Onko löydettävissä toistuvaa verensokerin trendiä esimerkiksi yöaikaan tai tiettyjen aterioiden jälkeen?

Ateriakatsauksessa tarkastellaan, miten mittaustulokset käyttäytyvät ei aterioiden yhteydessä.

Laitteesta ja ohjelmasta riippuen saadaan myös erilaisia tilastollisia lukuja, kuten tulosten keskihajonta ja vaihtelu (CV %), jotka kertovat verensokerin vaihtelusta.

Jos insuliini ja hiilihydraattimäärät on kirjattu säännöllisesti, on mahdollista saada myös tietoa perusinsuliinin, ateriainsuliinin ja mahdollisten korjausannosten vaikutuksesta ja sopivuudesta.

Tavoitelukuja glukoosisensorin käyttöön:

Muuttuja

Yleinen tavoite

Huomattavan iäkäs tai suuri hypoglykemian riski

GMI glukoosi-indeksi

< 53 mmol/mol

< 58–64 mmol/mol

Glukoosin keskiarvo

< 8,6 mmol/l

< 10,2 mmol/l

Glukoosin vaihtelu CV %

≤ 36 %

≤ 36 %

TIR eli aika tavoitteessa

> 70 %

> 50 %

> 13,9 mmol/l

< 5 %

< 10 %

> 10,0 mmol/l

< 25 %

​< 50 %

3,9–10,0 mmol/l

> 70 %

> 50 %

< 3,9 mmol/l

< 4 %

< 1 %

< 3,0 mmol/l

< 1 %

Ei ollenkaan

Päivitetty 30.9.2023