Siirry sivun sisältöön

Happomyrkytyksen syitä

Happomyrkytys on seurausta insuliinin puutteesta. Syynä on insuliinin saannin keskeytyminen tai insuliinin tarpeen voimakas lisääntyminen.

Tavallisin happomyrkytyksen syy on pitkään toteamattomana jatkunut tuore tyypin 1 diabetes.

Muita happomyrkytyksen taustalla olevia syitä:

 • Tuore, aiemmin toteamaton insuliinipuutosdiabetes

 • Äkillisen tulehdustaudin aikaansaama insuliinitarpeen lisääntyminen

 • Suuriannoksisen kortisonihoidon aikaansaama insuliinitarpeen lisääntyminen

 • Perusinsuliinipistosten unohtelu

 • Alkoholin ja päihteiden käyttö voi johtaa tilanteeseen, jossa insuliinipistoksista huolehtiminen unohtuu

 • Insuliinivalmisteen tehon häviäminen, jos insuliini on ollut liian lämpimässä tai päässyt jäätymään

Jos perusinsuliinin pistokset unohtuvat toistuvasti, insuliinia on elimistössä liian vähän ja sokeritasapaino on korkea. Tällöin voi jokin äkillinen insuliinin tarvetta lisäävä sairaus johtaa nopeasti insuliinipuutoksen pahenemiseen ja happomyrkytykseen.

Insuliinipumpussa käytetään pikavaikutteista insuliinia, jolloin insuliinivarasto ihon alla on vähäinen. Jos insuliinin saanti syystä tai toisesta keskeytyy happomyrkytys voi kehittyä muutamassa tunnissa. Mahdollisia syitä voivat olla:

 • Insuliini ei imeydy kunnolla kanyylin paikasta

 • Kanyyli on taittunut ihon alla

 • Katetri on tukossa

 • Katetri on lähtenyt irti

 • Pumpun toimintahäiriö

Päivitetty 30.9.2023