Onko toistuvasti matala verensokeri haitallista?

Jo lievästikin laskenut verensokeri voi aiheuttaa erilaisia ongelmia. Huoli ja verensokerin laskemisesta liian matalalle voi myös johtaa liian korkeaan verensokeriin.

Henkilön toimintakyky on yleensä vielä varsin normaali verensokerin ollessa 3,0–3,9 mmol/l. Se ei ole välittömästi vaarallista, vaikkakin voi aiheuttaa matalan verensokerin tuntemuksia. Jo lievästikin laskenut verensokeri, mutta erityisesti alle 3 mmol/l verensokeri, voi aiheuttaa ongelmia usealla eri tavalla:

  • Tarkkuutta tai keskittymistä vaativat toiminta vaikeutuu.
  • Voi aiheutua vaaratilanteita liikenteessä.
  • Matalan verensokerin tuntemukset heikentyvät. Tällöin oireet tulevat vasta matalammalta verensokerin tasolta ja saattavat puuttua kokonaan.
  • Lievästikin matala verensokeri tyhjentää maksan sokerivarastoja ja lisää riskiä uudelle matalalle seuraavan yön aikana tai liikunnassa.
  • Matala verensokeri aiheuttaa verensokerin reaktionousun maksan sokerivarastojen vapautuessa. Tämä voi johtaa verensokerin ”vuoristorataan”.
  • Matalaan verensokeriin toistuvasti syöminen lisää painoa.

Huoli verensokerin laskemisesta liian matalalle on tavallista ja ymmärrettävää etenkin insuliinihoitoista diabetesta sairastavilla ja heidän läheisillään. Huoli ja pelko voi johtaa liian korkeaan verensokeritasoon. On tärkeää oppia ennakoimaan tilanteet, joissa verensokeri voi laskea liian matalalle ja toisaalta tunnistamaan matalan verensokerin oireet ja opetella toimimaan siinä tilanteessa.

Päivitetty  19.4.2022

Kyllä